• kittitat kitpuangsuwan

คลินิกความงาม ใหม่ มีอุปกรณ์ทันสมัย ต้องใช้ “Digital Marketing” บอกให้โลกรู้ !!!

คลินิกความงาม ใหม่ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ทันสมัย ต้องใช้ การตลาดออนไลน์ ช่วยโปรโมท ในการทำการตลาดให้กับคลินิกความงามที่มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยใหม่ๆ จนถึงขนาดที่คนในตลาดหรือผู้บริโภค อาจจะต้องเรียนรู้ว่ามันคืออะไร เพื่อเป็นการเพิ่ม และประชาสัมพันธ์ธุรกิจ คลินิกความงาม

ด้วยกระแสความนิยมที่สูงมากขึ้นเรื่อยๆของคลินิกความงามในรูปแบบที่ไม่ใช่ศัลยกรรม หรือในตลาดที่รู้จักกันดีว่า คลินิกเวชกรรม เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตสูงมากๆ นั่นส่งผลให้การมาถึงของเครื่องมือทางการแพทย์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ถูกนำมาใช้ในคลินิกเพิ่มสูงมากตามไปด้วยทั้งการนำเข้ามาและ ความเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มากๆจนแทบที่จะอธิบายได้ยากยิ่งที่จะบอกว่าเครื่องมือแต่ละอย่างช่วยอะไร ผู้เข้ารับบริการได้บ้าง การเลือกที่จะใช้เครื่องมือเทคโนโลยีหรือ เทคนิคการแพทย์ใหม่ๆ สำหรับคลินิกความงามที่ทันสมัยมันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมากๆ สำหรับคลินิกความงามที่จะตัดสินใจในการซื้อหรืออัพเกรด เทคโนโลยีให้ใหม่ล่าสุดเพราะมันจะสามารถทำให้การบริการของคุณหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับลูกค้า ดีขึ้นและเห็นผลได้ชัดเจนขึ้น นี่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ หลายๆคลินิคตัดสินใจในการลงทุน "วิธีใดบ้างที่มีประสิทธิภาพและเป็นกลยุทธ์ที่สามารถใช้ในการทำการตลาดเทคโนโลยีหรือเครื่องมือทางการแพทย์ของคลินิกเวชกรรมในทางออนไลน์เพื่อสื่อสารให้ลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการสามารถเข้าถึงได้ ?" วางแผนก่อนเปิดตัว

การมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากๆในธุรกิจคลินิกความงามสามารถทำให้คุณก้าวล้ำนำหน้า คู่แข่งทางธุรกิจได้ เป็นผู้ที่นำหน้าคู่แข่งทางธุรกิจอยู่หนึ่งก้าว ในเรื่องของเทคโนโลยีและยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือในเรื่องของการใช้เทคนิคใหม่ๆ

แต่อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ทำการตลาดให้กับเครื่องมือที่ทันสมัยของคุณ ก่อนที่มันจะถูกเปิดตัว หรือ ทำแคมเปญโปรโมท ประชาสัมพันธ์ ผ่านแคมเปญการตลาด ก่อนเปิดตัวนั้น จะทำให้ ลูกค้าหรือผู้เข้ารับบริการไม่เข้าใจหรือไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรและแน่นอนว่า มันจะไม่สร้างความน่า ตื่นเต้นใดๆเลย

ในทางการตลาดออนไลน์ หากมีการโปรโมทหรือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถูกนำมาใช้ในคลินิก จำเป็นจะต้องมีการทำการตลาดที่เรียกว่า Search Engine Optimization หรือ SEO ซึ่งจะต้องทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอยู่ในอันดับต้นๆของ Google ในทุกๆปัญหาหรือคำถามที่ถูกค้นหาโดยกลุ่มลูกค้าหรือผู้ต้องการเข้ารับบริการของคุณ หนึ่งในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ นั่นก็คือ มีการเปิดตัว อุปกรณ์หรือเครื่องมือใหม่ๆในคลินิกโดยปราศจากการวางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์ อย่างระมัดระวัง ด้วยการทำแบบ ประมาทในการ ทำการตลาด การนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆเหล่านี้ จะไม่ถูกรับรู้ไปถึงกลุ่มลูกค้าเก่ารวมถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ที่กำลังสนใจ และค้นหาข้อมูลมาเจอเว็บไซต์ของคุณ แบรนด์ หรือ ธุรกิจส่วนใหญ่ จะมีความพร้อมและมีการเตรียมตัวในเรื่องของการเลือกใช้เครื่องมือทางการตลาด ในการนำเสนอเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใหม่ๆของพวกเขาสู่ตลาดสู่ ลูกค้าเป้าหมายของพวกเขา แต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละรูปแบบของธุรกิจ เพราะบางครั้งในการทำการตลาด จำเป็นจะต้องนำข้อมูลมาใช้ อย่างเช่น กรณีศึกษาในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้น รวมถึงสถิติ หรือ ความสามารถบางอย่างที่เป็นตัวเลข จับต้องได้ ของเครื่องมือหรืออุปกรณ์เหล่านั้น รวมไปถึงใบอนุญาต ในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์

สิ่งเหล่านี้จะต้องมีให้พร้อมและอยู่ในรูปแบบดิจิตอล เช่น รูปภาพ กราฟฟิก วีดีโอ หรือ สื่อทางการตลาดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณจะต้องทำการตลาดให้กับเครื่องมือที่ทันสมัย ในช่วงก่อนจะเปิดตัว เพราะว่าในเมื่อที่ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่รู้จักเลยว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือชนิดเหล่านั้นมีชื่อเรียกว่าอะไรหรือมันคืออะไร หรือสิ่งที่เครื่องมือเหล่านั้นสามารถแก้ไขปัญหาหรือทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของคุณได้รับผลลัพธ์ที่ดีขึ้นอย่างไรบ้าง

เมื่อคุณมีการวางแผนวางกลยุทธ์เป็นที่เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดตัวให้ลูกค้าเข้ารับบริการทดลองใช้เครื่องมือใหม่ๆเหล่านี้ มันจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำการตลาดด้วยคอนเทนต์

Platform ออนไลน์ต่างๆเช่น Social Media, website, Blog หรือ YouTube เป็นที่ในการทำการตลาดให้กับเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ในคลินิกความงามของคุณ

การผสมผสานช่องทางต่างๆเหล่านี้จะสามารถทำให้คุณ ใช้ศักยภาพของ เครื่องมือทางการตลาดได้อย่างเต็มที่ โดยมันจะทำให้การสื่อสารของคุณกระจายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงจากคนที่กำลังตัดสินใจให้กลายมาเป็นกลุ่มลูกค้าที่เข้ารับบริการได้

กุญแจของความสำเร็จในการทำกลยุทธ์ก่อนเปิดตัวนั่นคือคุณจำเป็นต้องสร้างบรรยากาศให้น่าตื่นเต้นในการมีอุปกรณ์ใหม่ๆ หรือเทคนิคใหม่ๆในคลินิกมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะต้องนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ที่กำลังต้องการแก้ปัญหาเหล้านั้น ของพวกเขาอยู่ สร้างหน้าเว็บสำหรับการนำเสนอเรื่องราว

การประชาสัมพันธ์ หรือ แนะนำอุปกรณ์ทันสมัยใหม่ๆ อย่างแรกที่คุณควรจะทำให้แน่ใจนั่นก็คือ คุณควรจะต้องมี กรณีศึกษาหรือความสำเร็จต่างๆหรือการแก้ไขปัญหาด้วยอุปกรณ์เหล่านี้ แสดงไว้อย่างชัดเจนบนหน้าเว็บไซต์ ก่อนจะมีการเปิดตัวและให้ทดลองใช้งานจริง

นอกจากนั้น คุณยังสามารถนำเสนอ เรื่องราวต่างๆข้างต้น ไปได้หลากหลายรูปแบบ เช่น Banner บนหน้าเว็บ หรือ รูปภาพคำอธิบาย ต่างๆ ที่ละเอียดและ เข้าใจง่าย หรือแม้กระทั่งการมี วีดีโออธิบายหรือแนะนำการใช้งาน และ ตัวอย่างผลลัพธ์ที่ ชัดเจนสิ่งเหล่านี้จะเป็นการ สร้างความตื่นเต้นและความอยากรู้อยากเห็นได้


ข้อแนะนำก็คือ การนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้จะต้องเน้นไปเรื่องของการแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือใหม่ๆ ที่คุณมีอยู่นี้ ตัวอย่างเช่น การสลายเซลลูไลท์ ภายในเวลา ไม่ถึง 1 ชั่วโมง

ด้วยเรื่องราวที่เหมือนหนังตัวอย่าง และชวนให้ติดตาม จะยิ่งทำให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายเกิดความต้องกา รและอยากรู้ รวมถึงอยากจะทดลองเข้ามารับบริการเพื่อใช้งานเจ้าเครื่องมือทันสมัย ที่มีอยู่ในคลินิกความงามของคุณ และคุณควรจะใช้ประโยชน์ จาก ความใหม่ ของอุปกรณ์และเครื่องมือในคลินิก เพราะเมื่อมันเป็นสิ่งใหม่ๆ มันก็จะยิ่งน่าสนใจน่าค้นหา ว่าสิ่งนี้มันคืออะไรทำไมมันถึงแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ และดีกว่ารักษาหรือ ทำกับอุปกรณ์แบบเดิมๆอย่างไร ผู้ที่ต้องการเข้ารับบริการคลินิกความงาม ต้องการข้อมูล และเนื้อหา เพื่อการ ประกอบการตัดสินใจ ของพวกเขา เพราะแม้ว่าพวกเขาจะสนใจ มันมากน้อยแค่ไหนแต่หากว่าคุณไม่สามารถอธิบายหรือให้รายละเอียดใดๆได้เลย ก็จะทำให้มันเป็นเรื่องน่าลำบาก และยุ่งยากมากขึ้นกว่าเก่า และท้ายที่สุดเมื่อข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนและน่าดึงดูดใจ สิ่งที่จำเป็นต้องทำก่อนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะดีดตัวออกไปจากเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ของคุณนั่นคือการ ให้ลูกค้าทำอะไรบางอย่างหรือภาษาทางการตลาดจะเรียกว่า Call To Action นั่นคือ ต้องปิดด้วยการให้เขาติดต่อเข้ามาทันทีไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่างการ inbox ใน Facebook หรือการทัก LINE หรือ การติดต่อในรูปแบบเดิมๆอย่างเช่นโทรศัพท์ หรือ Email การเข้าถึงอย่างเป็นธรรมชาติผ่านการทำ seo

จำไว้เสมอว่าไม่ว่าคุณจะเตรียมการเว็บไซต์ของคุณ ให้มีรายละเอียดของอุปกรณ์หรือเครื่องมืออันทันสมัยในคลินิกความงามของคุณไว้อย่างดีเยี่ยม แต่ยังไงก็ตาม คุณก็จำเป็นต้องให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับ ที่ดีบน Google เมื่อลูกค้าค้นหามาด้วย  เพราะนี่หมายความว่า คุณกำลังนำเสนอและสื่อสารให้ทุกคนรู้จักกับอุปกรณ์ใหม่ๆชิ้นนี้อยู่

มีเทคนิคในรายละเอียดมากมายที่จะสามารถทำให้หน้าเว็บของคุณ ไปโผล่ใน Google ในทุกๆ คำถามที่ลูกค้าค้นหามา ตัวอย่างเช่น การมีเนื้อหาหรือบทความคุณภาพ ที่มีความยาวเพียงพอให้ Google ตัดสินใจว่า นี่คือบทความที่ดีควรนำเสนอสู่ผู้ค้นหา คุณควรจะไปปรากฏอยู่ตรงนั้นเสมอ เพราะลูกค้าจะไม่รู้หรอกว่าอุปกรณ์ใหม่ๆของคุณในทางเทคนิคแล้วมันชื่ออะไร หรือการทำการรักษา หรือทรีทเม้นของคุณ มีชื่อ และศัพท์ทางการแพทย์ ว่าอะไรเพราะนี่คือสิ่งใหม่ดังนั้นจะไม่มีลูกค้าคนไหน ค้นหา คำเหล่านี้แน่นอน

สิ่งที่คุณควรจะเน้นในการสร้างบทความหรือเนื้อหา ให้ ปรากฏต่อหน้ากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ควรเน้นไปที่ผลลัพธ์ และการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น หากการรักษาของคุณ เกี่ยวกับเรื่องของ เทคโนโลยีในการศัลยกรรมแบบใหม่ที่ ทำหน้าให้เต่งตึงและดูเด็กลงได้ คุณก็ควรจะ ทำ seo ใน keyword หรือคำค้นที่เกี่ยวกับ ผิวหน้าเต่งตึง หรือดูเด็กลง เป็นหลัก

และเมื่อลูกค้าค้นหาด้วยคำเหล่านี้แล้วได้พบกับเว็บไซต์ของคุณ พอเขาเข้ามาอย่างหน้าเว็บเพจ คุณก็ควรจะนำเสนอเนื้อหา เพื่อเป็นการตอบคำถามหรือแก้ปัญหาของพวกเขา ก็จะยิ่งสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ รวมถึงกระตุ้นความต้องการ ในการ อยากเห็นผลลัพธ์กับตัวของลูกค้าเองได้มากยิ่งขึ้น การสร้าง Content ผ่านช่องทาง Social Media

ช่องทางการตลาดออนไลน์อย่าง Social Media ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเข้าถึง และ เปลี่ยนจากผู้พบเห็นให้เป็นลูกค้าของคุณ บางท่านที่กำลังอ่านบทความนี้อยู่ อาจจะมีประสบการณ์มาบ้างแล้วกับการทำการตลาดรูปแบบนี้ มันจะช่วยให้ คลินิกความงามของคุณเป็นที่รู้จักและสร้างความน่าเชื่อถือได้ ผู้ที่ติดตาม Fanpage หรือช่องทาง Social Media ของคุณ เป็นประจำอยู่แล้ว รวมถึงคนที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงก็จะสามารถรับรู้การบริการรูปแบบใหม่ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ๆในคลินิคของคุณได้ หากคุณนำเสนอเรื่องราวเหล่านี้อยู่บ่อยๆ และต่อเนื่อง

การใช้วัตถุดิบทางการตลาดหรือสื่อต่างๆผ่านช่องทาง Social Media ก็ควรมีความระมัดระวังที่จะไม่ใช้เรื่องราวรูปภาพ video หรือกราฟิกที่ซ้ำๆ ไปมาจนน่าเบื่อ รวมถึง เรื่องราวเนื้อหาในแต่ละโพสต์ของช่องทางโซเชียลมีเดียก็ควรจะไม่ซ้ำหน้าดึงดูดใจ และกระตุ้นให้ ผู้พบเห็นสนใจ

เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ธุรกิจคลินิกความงามของคุณรวมถึงอุปกรณ์ทันสมัย ในช่วงก่อนเปิดตัว คุณควรมีรูปภาพวีดีโอ กราฟฟิกหรืออินโฟกราฟฟิคต่างๆ เตรียมไว้ให้เรียบร้อย และสื่อสารกับทีมงานผู้ดูแลเรื่องต่างๆเหล่านี้ อย่างมีระบบ และนำเสนอสื่อเหล่านี้ไปในรูปแบบของการแสดงผลลัพธ์เช่นเดียวกับการทำการตลาดด้วย seo

32 views