คุณคิม ร่วมพูดคุยกับคุณจอย ผู้สื่อข่าวรายการ TV ช่อง PPTV ถึงประเด็นด้านศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีใ

คุณคิม ร่วมพูดคุยกับคุณจอย ผู้สื่อข่าวรายการ TV ช่อง PPTV “สื่อโทรทัศย์ประเภทบริการธุรกิจระดับชาติ”

ถึงประเด็นด้านศัลยกรรมความงามประเทศเกาหลีใต้ “แนวโน้มการเติบโตธุรกิจ ด้านศัลกรรมเกาหลี 2019”

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ประเมินแนวโนมธุรกิจในประเทศไทยปี 2019 พบว่า ธุรกิจบริการทางการแพทย์และความงามอยู่อับดับที่ 2 ของธุรกิจทั้งหมด เนื่องจากปัจจุบันการแพทย์มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น  ผู้คนจึงให้ความไว้วางใจ และเป็นเรื่องใกล้ตัวไปแล้วสำหรับการทำศัยกรรม คนไทยให้การยอมรับและนิยมอย่างมาก เนื่องจากราคาค่อนข้างไม่สูงเหมือนหลายปีก่อน และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

จากการวิเคราะห์ด้วยข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยข้อมูลจาก Google ประเทศไทย ผู้คนให้ความสำคัญเกี่ยวกับความงามสูงขึ้น +20% และมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นอย่างแน่นอนในปี 2019

โดย Queen Media Groups จะเป็นตัวแปรสำคัญที่สนับสนุนให้ธุรกิจด้านศัลยกรรมความงามเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ  หน้าที่ของ Queen Media Groups คือการทำให้ผู้คนค้นหาคลินิกได้ง่ายขึ้น และหาข้อมูลคลินิกได้ละเอียดขึ้น รวมถึงการหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ และยังสนับสนุนการยกระดับมาตรฐานของแวดวงศัลยกรรมความงามให้สูงมากยิ่งขึ้น โดยมีทีมวิจัยการตลาดด้านความงามโดยเฉพาะ ทำให้เรารับรู้ถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และยังสามารถช่วยให้วางแผนการตลาดได้อย่างแม่นยำ สมบูรณ์แบบด้วยเทคโนโลยีและทีมงานผู้เชี่ยวชาญในทุกด้าน ศัลยกรรมความงาม การตลาด ทีมวิจัย SEO Google Ads Facebook  UX UI Programmer และ Analytics เราจะผลักดันและพัฒนาให้ธุรกิจด้านความงามประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาและภาพประกอบจาก  QMG News Team เรียบเรียงและแปลเนื้อหาโดย Queen Media Groups Co., Ltd.

#ศลยกรรมความงามประเทศเกาหลใต

283 views0 comments