คุณคิม Oppa Me เดินทางมาเยี่ยมชมมาตรฐานของคลินิก Natchaya Clinic และ ได้เข้าพูดคุยกับ คุณหมอกุ๊กไก่

Updated: Aug 4, 2019คุณคิม Oppa Me เดินทางมาเยี่ยมชมมาตรฐานของคลินิก Natchaya Clinic และ ได้เข้าพูดคุยกับ คุณหมอกุ๊กไก่ เกี่ยวกับเรื่องความร่วมมือด้านธุรกิจด้านศัลยกรรม พร้อมทั้งมีการร่วม MOU เพื่อรับรองมาตาฐานสำหรับผู้ใช้บริการจาก Oppa Me ให้ได้รับสิทธิพิเศษที่มากกว่า และบริการระดับพรีเมียม

 พ.ญ. ณัฐชญา ไมตรีเวช (หมอกุ๊กไก่)

ประกาศนียบัตร อบรมวิชาโรคผิวหนัง ณ สถาบันโรคพิวหนัง กระทรวงสาธารณสุข

Bodytite Liposuction Training

Certificate Of Attendance To Engineering Innovation Fine Threads Lifting And Skin Rejuvenation

Certificate Of Attendance To Intensive Course Of Advance Hyaluronic Acid Fillers Injection

Certificate Of Attendance To Regeneration ,stem Cell , Prp Treatment Biobridge-event 2009 ,geneva ,swizerland.

Certificate Of Attendance To The Valuable Knowledge Of Recent Advance And Intensive Course In Aesthetic Dermatology

Certificate Of Attendance To Therapy

Certificate Of Attendance To American Academy Of Anti-aging Medicine,las Vegus,usa

Certificate Of Attendance To The Valuable Knowledge In State Of Art In Anti-aging And Regeneration Medicine

Certificate Of Intensive Course On Aesthetic Dermatology

Skin Laser Surgery, Botox And Mesotherapy

Certification Mesotherapy Injection, Bangkok

Botox And Filler Injection Training, Bangkok

Facial Cosmetic Surgery , Bangkok

Member Of The Asian Pacific Academy Of Cosmetic Surgery

Certificate Of World Congress Of Cosmetic Surgery

ซึ่ง“ Beauty’s in Good Hands ” คือ ปรัชญาในการทำงานของ ณัฐชญาคลีนิค ความเชี่ยวชาญที่จริงใจและใส่ใจ ในทุกรายละเอียดของความงาม พร้อมมาตรฐานการทำงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อความพึงพอใจและปลอดภัยอย่างสูงสุดของลูกค้า เป็นสิ่งที่ณัฐชญาคลีนิค และทีมงานให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง เรามีทีมแพทย์เฉพาะทาง และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ที่พร้อมทุ่มเทและใส่ใจในการดูแลลูกค้า เริ่มตั้งแต่การตรวจวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการแบบเฉพาะตัวบุคคล เพื่อตอบโจทย์ สุขภาพและความงามที่ครอบคลุมและตรงจุด การผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาการ และเครื่องมือที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อที่สุดแห่งความมั่นใจและพึงพอใจในผลลัพธ์ในราคาที่คุณสบายใจ

เนื้อหาและภาพประกอบจาก  QMG News Team เรียบเรียงและแปลเนื้อหาโดย Queen Media Groups Co., Ltd.

144 views0 comments