• kittitat kitpuangsuwan

เก็บตกงาน Google for Thailand ปี 2


จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้วสำหรับ Google for Thailand สเตฟานี เดวิส Managing Director ของ Google Southeast Asia กล่าวว่าในปีนี้สิ่งที่ Google ต้องการผลักดันมี 4 เรื่องด้วยกันคือ ทำให้คนไทยมีโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี, การส่งเสริมทักษะดิจิทัล, การพัฒนาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคนไทย และการสนับสนุน SMEs

“สิ่งที่ Google คือเพิ่มความเท่าเทียมให้คนไทย สร้างโอกาสเพื่อคนไทย และเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นกับคนไทยทุกคน”

ปีที่ผ่านมา Google มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย ทั้งการเพิ่มฟีเจอร์ Google Maps ให้มีระบบ AR มาช่วยนำทาง Google Lens ซึ่งค้นหาข้อมูลจากภาษาไทยได้แล้ว และล่าสุดกับการเปิดตัวบริการ YouTube Music และ YouTube Premium ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน Google ประกาศขยายการให้บริการ Google Station ซึ่งเป็นบริการฟรี WiFi ความเร็ว 30/30 Mbps ปัจจุบันครอบคลุมสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทยมากกว่า 100 แห่ง ทั้งในตลาด ศูนย์การค้า สนามบิน ฯลฯ ครอบคลุม 24 จังหวัดทั่วประเทศ โดยนับตั้งแต่ที่เปิดตัวมามีผู้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Google Station ในไทยไปแล้วมากกว่า 2 ล้านคน และใช้เวลาเฉลี่ยเกือบ 2 ชั่วโมง  

ไมค์ จิตติวาณิชย์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย เป็นรายถัดไปที่ขึ้นมา โดยเขากล่าวว่า Google พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยมุ่งมั่นที่จะเชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโอกาสที่เกิดจากเทคโนโลยี และต้องการให้แน่ใจว่าจะไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ปีที่แล้ว Google ได้ร่วมมือกับ True Digital Park เปิดตัว Academy Bangkok เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการสร้างทักษะดิจิทัลให้กับคนรุ่นใหม่ ซึ่งในเวลา 6 เดือนมีนักศึกษาและผู้ที่อยู่ในสายงานดิจิทัลเข้าฝึกอบรมแล้วกว่า 2,000 คน

สำหรับปีนี้ได้เปิดตัว Grow with Google ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับทักษะดิจิทัลผ่านการใช้เครื่องมือของ Google เบื้องต้นจะมีการเปิดตัว 2 เรื่องคือ Skillshop สำหรับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องมือและโซลูชันสำหรับผู้เชี่ยวชาญของ Google และ Primer รวบรวมบทเรียนสำหรับการพัฒนาทักษะทางธุรกิจและการตลาดดิจิทัลที่มีความยาวไม่เกิน 5 นาที และมีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย โดยเตรียมร่วมมือกับ Google ในการผลิตบทเรียน 40 บทใน 8 หมู่

340 views0 comments