[Big Family] Qeeen Media Groups ร่วมสร้างประโยนช์ให้กับสังคม “Social service activities”

  โครงการ QMG Save The World and Sharing”ปลูกเพื่อเปลี่ยน”

บริษัท Qeeen Media Groups เข้าสู่ปีที่ 3 ในวงการโฆษณาและศัลยกรรมความงาม เราให้ความสำคัญกับพนักงาน ทั้งด้านการทำงาน ชีวิตความเป็นอยู่ และปลูกฟังการรู้จักให้และแบ่งปัน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานด้วยความรักและความเอาใจใส่ลูกค้า ในุมมของธรุกิจ ลูกค้าคือคู่ค้าทางธุรกิจ แต่เรามองว่าลูกค้าคือมิตรสหายที่ต้องพึ่งพากันและช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่มากที่สุด โดยคำนึงถึงผลลัพธ์และความสัมพันธืในการร่วมงานเป็นหลัก เรามุ่งหวังให้ Ads platform ของเราเติบโตและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศไทยและเอเชีย และทำให้ลูกค้าได้รับการยอมรับจากกลุ่มเป้าหมายสูงที่สุด

                   โดยปี 2019 เราได้ดำเนินการปลูกป่าที่จังหวัดชุมพร ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเทศไทย โดยมีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยเฉพาะพื้นที่ดินชายทะเล ป่าชายเลน แนวปะการัง หญ้าทะเล และสัตว์ทะเล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความสมดุลและเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

                   และภายในกลางปีเราจะดำเนินขยายกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อฟื้นฟูและปลูกฟังจิตสำนึก ทำให้สังคมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย เพราะเมืองไทย “คือประเทศแห่งความมีน้ำใจและรอยยิ้ม” ทำให้นานาประเทศต่างให้การยอมรับ

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 50%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

เนื้อหาและภาพประกอบจาก  QMG Team เรียบเรียงและแปลเนื้อหาโดย Queen Media Groups Co., Ltd.

167 views