Oppa Me x Google เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกให้คู่ค้าตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสและสนับสนุนแนวโน้มตลาดศัลยกรรม

Updated: Aug 15, 2019


ปัจจุบันข้อมูลบน Digital มีการแข่งขันกันเป็นจำนวนมาก และมีปริมาณข้อมูลมหาศาลโดยเฉพาะข้อมูลด้านการโฆษณา ซึ่งเป็นปัจจัยหลักทางการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต เพราะฉะนั้นข้อมูลที่โปร่งใสเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งที่ช่วยสนับสนุนการกำหนดทิศทางด้านการตลาดให้ไปในแนวทางที่ถูกต้อง Queen Media Groups Co., Ltd. จึงเปิดเผยเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการลงโฆษณาบนแพลตฟอร์มทั้งหมดของบริษัท โดยเริ่มจาก www.oppa.me เราให้ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ จำนวนการเปิดหน้า ความนิยม และคนประเทศที่คนไทยอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมโลก ผ่านบริการของ Google ที่มีความน่าเชื่อถือและแม่นยำสูงสุด

ท่านสามารถดูข้อมูลแบบเว็บไซต์ www.oppame แบบ Real Time ได้ที่  https://bit.ly/2SR2zsr

ติดต่อลงโฆษณาและปรึกษาการตลาดศัลยกรรม/คลินิก/เอเจนซี่

Line : @QMG.Company

Facebook :https://www.facebook.com/QMG.Company

Email : mail@queenmediagroups.com

Call Center : 02-107-4116


5,162 views