• kittitat kitpuangsuwan

“Weibo” Social Media อันดับ 1 ของจีน เครื่องมือการตลาดที่แบรนด์ไทยใช้เจาะคนจีน

แพลตฟอร์ม Social Media ยอดนิยมในประเทศจีนอย่าง “Weibo” ของค่าย Alibaba ปัจจุบันมีคนจีนใช้งานไม่ต่ำกว่า 100 ล้านคนนต่อวัน และโดยเฉลี่ยผู้ใช้งาน อายุ 25 ปีขึ้นไป

แม้ปัจจุบันในจีน จะมี Social Media หลากหลาย แต่ด้วยความที่ Weibo เป็นหนึ่งใน Social Media หลักที่คนจีนใช้มากสุด แบรนด์จึงควรใช้แพลตฟอร์มนี้ในการสร้าง Brand Awareness

ดังนั้นนอกจากความสำคัญของ Weibo ที่แบรนด์ไม่ควรมองข้ามแล้ว ในตอนที่ 5 นี้ยังได้แชร์เทคนิคการใช้ Weibo ให้มีประสิทธิภาพสำหรับแบรนด์ที่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือการตลาด

เช่น การยิงโฆษณา และ boost post หรือใช้วิธีโปรโมทแบรนด์ผ่าน KOL หรือ Influencer ซึ่งในประเทศจีน Influencer แบ่งเป็น 3 Level แต่ละระดับมีค่าใช้จ่าย และการใช้ที่แตกต่างกันไป คือ

Level 1 คือ ดารา หรือ Celebrity ค่าใช้จ่ายจ้างรีวิว หรือช่วยโพสต์ – แชร์ในกลุ่มนี้ จัดอยู่ในระดับสูง

Level 2 กลุ่มคนที่มีผู้ติดตามใน Weibo มากกว่า 1 ล้านคนขึ้นไป

Level 3 ผู้ใช้งาน Weibo ทั่วไป

184 views