เว็บไซต์รวมข้อมูลโรงพยาบาล และศัยลแพทย์ เอเจนซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ประเทศเกาหลีใต้ มากกว่า 200+ แห่ง

ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศเกาหลีใต้